Bezoek onze locatie
Ekkersrijt 4206, Son
Stuur een Whatsapp
+31499332400
Bel ons
0499-332400
Afspraak maken
Afspraak
Openingstijden vandaag
08:00-21:00 08:00-21:00 08:00-12:00 08:00-21:00 08:00-18:00 09:00-12.30 Gesloten

Algemene voorwaarden Bodycare Fysiotherapie en Leefstijl

Algemene voorwaarden

Inschrijving: Inschrijven kan fysiek bij Bodycare fysiotherapie en leefstijl (Bodycare). Na ondertekening van de deelnemers overeenkomst is de inschrijving definitief.

Betaling en incasso: Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Bodycare fysiotherapie en leefstijl om doorlopend incasso-opdracht van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Bodycare. Als u het niet eens bent met de opdracht kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het ondertekenen van de algemene voorwaarden verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Bodycare en zich hieraan zult houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling. Indien Bodycare twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledig resterende bedrag opeisbaar en kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten hiervan komen voor uw rekening. Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode van 12 maanden en langer dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijn bedrag worden berekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden.

Huisregels: Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Bodycare. De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden. Dranken mogen alleen in een afgesloten bidon/fles meegenomen worden. Roken en/of drinken en het verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden. Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimte. Verkoop en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder de toestemming van Bodycare. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimte, wij raden u aan om voor het opbergen van uw waardevolle bezittingen gebruik te maken van de daarvoor bestemde lockers. Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden. Het gebruik van een schone handdoek in de sportruimte is verplicht. Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen te dragen die niet buiten worden gebruikt. Gebruik apparatuur voor de daarvoor bestemde doeleinden. Na de training graag alle gebruikte materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen. Het is niet toegestaan om apparaten onnodig bezet te houden. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. Ongewenste en/gewenste intimiteiten worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding aangifte gedaan bij de politie. Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Bodycare zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan persoonlijk bij Bodycare. Na opzegging zal Bodycare je persoonsgegevens wissen tenzij nadrukkelijk toestemming verleent om deze te bewaren. Het lidmaatschap van Bodycare kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring of een van de fysiotherapeuten van Bodycare. Bij lichte blessures kunt u de fysiotherapeut of fitcoach vragen om een goed alternatief.

Eigen risico: Bodycare is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Bodycare, Bodycare kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. U traint op eigen risico tijdens begeleide en niet begeleide uren.

Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Bodycare behoudt zich het recht om de tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 7% per jaargang.

Privacyverklaring AVG: De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Bodycare gebruikt. Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen als u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij daar rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor geeft. Onze privacyverklaring is terug te vinden op onze website: www.bodycarefysiotherapie.nl